สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (O20)

  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนมีนาคม 2566 [PDF][EXCEL]
  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [PDF][EXCEL]
  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนมกราคม 2566 [PDF][EXCEL]
  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนธันวาคม 2565 [PDF][EXCEL]
  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [PDF][EXCEL]
  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนตุลาคม 2565 [PDF][EXCEL]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565