ศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร

Bangkok Metropolitan Administration 
One Stop Service : BMA OSS

 


ขออนุญาตออนไลน์

 

 


ขั้นตอนยื่นคำขออนุญาตผ่าน BMA OSS

 

การสมัครใช้งาน BMA OSS

 


 


 


 


            สำนักงานเขตบางซื่อขอเชิญชวนประชาชนโหลดแอปพลิเคชั่น “BMAQ” แอปฯใหม่จากกรุงเทพมหานครที่จะช่วยให้การรับบริการจากสำนักงานเขตเป็นเรื่องง่าย สะดวก และรวดเร็ว โดยแอปฯ BMAQ สามารถตรวจสอบคิวรับบริการต่างๆ ทั้งในส่วนงานบัตรประชาชน คัดสำเนา ย้ายทะเบียนบ้าน งานทะเบียนราษฎรทั่วไป รวมถึงงานขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายต่างๆ โดยสามารถเลือกวัน เวลา สถานที่ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ติดต่อราชการในแต่ละฝ่ายของสำนักงานเขตอีกด้วย

           ทั้งนี้ แอปพลิเคชั่น BMAQ พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วทั้งใน Play store (สำหรับ Android) และ App store (สำหรับ iOS) เพียงพิมพ์คำว่า BMAQ
 

Play Store (สำหรับ Android)
คลิกที่นี่

App store (สำหรับ iOS)
คลิกที่นี่

  

            สำนักงานเขตบางซื่อขอเชิญชวนประชาชนโหลดแอปพลิเคชั่น “กทม. Connect” ที่เชื่อมโยงชีวิตทุกคนให้ง่ายขึ้นโดยให้ทุกข้อมูลที่คนกรุงเทพฯ ต้องการ มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวใน “กทม.Connect” อาทิ การแจ้งข้อมูลข่าวสาร ข่าวด่วน ข่าวดี การบริการต่าง ๆ รวมไปถึงการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งในเมืองและตามย่านชุมชนต่าง ๆ ร้านค้า ร้านอาหารอร่อยจาก 50 เขต ทั่ว กทม. การแจ้งเตือนฝนตก น้ำท่วม น้ำประปาไม่ไหล ไฟฟ้าดับ สภาพการจราจรแบบ Real time รวมทั้งการร้องทุกข์ต่างๆ เป็นต้น​

           ทั้งนี้ แอปพลิเคชั่น กทม. Connect พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วทั้งใน Play store (สำหรับ Android) และ App store (สำหรับ iOS) เพียงพิมพ์คำว่า BKK Connect​
 

Play Store (สำหรับ Android)
คลิกที่นี่

App store (สำหรับ iOS)
คลิกที่นี่