• รายงานผลการปฏิบัติราชการสำนักงานเขตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค. 2565 - มี.ค. 2566) [PDF]

 


  • ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [คลิกที่นี่]
  • ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [คลิกที่นี่]
  • ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [คลิกที่นี่]