แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตบางซื่อ


แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตบางซื่อ

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตบางซื่อ

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตบางซื่อ

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตบางซื่อ