ประกาศโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/7/2561

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/7/2561