กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพสำหรับประชาชนในพื้นที่เขตบางซื่อ ดังนี้
    1. ลานกีฬาประชานุกูล ถนนรัชดาภิเษก ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 18.00 น. – 19.00 น.
    2. ลานกีฬามาเวลล์ จัดกิจกรรมแอโรบิควันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 08.00-19.00 น.
    3. ลานกีฬาชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้าง จัดกิจกรรมแอโรบิควันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.30-18.30 น.
    4. ลานกีฬาชุมชนบุญเหลือ 1 จัดกิจกรรมวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เวลา 17.30-18.30 น.
    5. ลานเอนกประสงค์ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง จัดกิจกรรมวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น.