เขตบางนาประชุม​คณะ​กรรม​การศูนย์​ปฏิบัติการ​ป้องกัน​และปราบปราม​ยาเสพติด​เขต​บางนา ครั้ง​ที่​ 1/2565

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565
image

เขตบางนาประชุม​คณะ​กรรม​การศูนย์​ปฏิบัติการ​ป้องกัน​และปราบปราม​ยาเสพติด​เขต​บางนา ครั้ง​ที่​ 1/2565
.
วันนี้ (21 ธ.ค. 64)​ เวลา 14.00 น. นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา มอบหมา​ย​ นายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ ผู้ช่วย​ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​เขต​บางนา เป็นประธา​น​​การประชุม​คณะ​กรรม​การศูนย์​ปฏิบัติการ​ป้องกัน​และปราบปราม​ยาเสพติด​เขต​บางนา​ ครั้ง​ที่​ 1/2565 เพื่อติดตามสถานการณ์ผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านการปราบปรามยาเสพติดและด้านการป้องกันยาเสพติด ด้านการบริหารจัดการ ด้านการป้องกันยาเสพติด และการบำบัดรักษายาเสพติดในพื้นที่เขตบางนา
.
โดยมีนางสาวยุวนุช นงพรมมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สน.บางนา ผู้แทนจากสำนักงาน ปปส.กทม. ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่เขตบางนา ผู้แทนจากสยส. สำนักอนามัย ผู้แทนจากศูนย์บริการสาธารณสุข 8 และ 32 เครือข่ายภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบางนาภิรมย์ สำนักงานเขตบางนา