ต้อนรับรองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
image

ต้อนรับรองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง 
29 เมษายน 2566
นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง บริเวณลานเอนกประสงค์ สำนักงานเขตบางกอกน้อย และศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจำเขตเลือกตั้งที่ 33 กรุงเทพมหานคร บริเวณชั้น 3 อาคารเอ สำนักงานเขตบางกอกน้อย พร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้งในการอบรมเพื่อปฏิบัติภารกิจในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องอนันตนาคราช ชั้น 7 อาคารบี สำนักงานเขตบางกอกน้อย โดยมี นางธราพร อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย ให้การต้อนรับ