สภาพทั่วไปของเขตบางขุนเทียน
สำนักงานเขตบางขุนเทียนมีขนาดพื้นที่ 120.687 ตร.กม.

แบ่งการปกครองออกเป็น 2 แขวง
  •    แขวงท่าข้าม
  •    แขวงแสมดำ
อาณาเขต
         ทิศเหนือ        ติดต่อกับ  เขตบางบอน
         ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  เขตจอมทอง  เขตทุ่งครุ
         ทิศใต้           ติดต่อกับ  จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ และ ทะเลอ่าวไทย
          ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  จังหวัดสมุทรสาคร