ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตบางขุนเทียน (เพิ่มเติม)

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตบางขุนเทียน (เพิ่มเติม)