ศูนย์พักคอยฯ พร้อมดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ชาวบางขุนเทียน

วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565
image

(12 ม.ค. 65) ดร.พงษ์จักรินทร์ ถาวรพงษ์ ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน
นำทีมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ Community Isolation ( CI ) 
ประชุมติดตามสถานการณ์โควิด-19 พร้อมหารือ
แนวทางการรับและดูแลผู้ป่วยเข้าสู่ HI และ CI 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่บางขุนเทียน 
เข้าสู่ระบบการรักษาทันที

แจ้งผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน
เข้าสู่ระบบการรักษา
ขอคำปรึกษาการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)
ขอคำปรึกษาการกักตัวในชุมชน (Community Isolation) 
02-483-5009