รับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตบางขุนเทียน เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2566

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

รับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตบางขุนเทียน เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2566