มูลนิธิในพื้นที่เขต
(ปรับปรุงเมื่อ 10 / 6 / 58)
23 มูลนิธิ
สมาคมในพื้นที่เขต 
(ปรับปรุงเมื่อ 10 / 6 / 58)
39 สมาคม
ชุมชนในพื้นที่เขต 
(ปรับปรุงเมื่อ 10 / 6 / 58)
50 ชุมชน

ห้างสรรพสินค้า 
(ปรับปรุงเมื่อ 10 / 6 / 58)
5 แห่ง