• สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน
 • สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
 • สถานีตำรวจนครบาลเทียนทะเล
 • สถานีตำรวจนครบาลแสมดำ
 • สถานีดับเพลิงบางขุนเทียน
 • หมวดการทางบางขุนเทียน
 • สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1 แขวงท่าข้าม
 • สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สาขาบางขุนเทียน
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่เขตบางขุนเทียน
 • สำนักงานการเคหะแห่งชาติ
 • ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางขุนเทียน
 • ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน
 • ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม แสมดำ
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน