วัดในพื้นที่เขตมีจำนวน 15 วัด
แขวงแสมดำ มี 7 วัด
 • วัดกำแพง
 • วัดบางกระดี่
 • วัดสะแกงาม
 • วัดแสมดำ
 • วัดพรหมรังษี
 • วัดสุธรรมวดี
 • วัดแทนวันดี
แขวงท่าข้าม มี 8 วัด
 • วัดเลา
 • วัดกก
 • วัดบัวผัน
 • วัดท่าข้าม
 • วัดปทีปพลีผล
 • วัดหัวกระบือ
 • วัดประชาบำรุง
 • วัดธรรมคุณาราม