โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 16 โรงเรียน
 • โรงเรียนวัดกก
 • โรงเรียนวัดกำแพง
 • โรงเรียนวัดประชาบำรุง
 • โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)
 • โรงเรียนวัดเลา
 • โรงเรียนวัดท่าข้าม
 • โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล)
 • โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
 • โรงเรียนวัดสะแกงาม
 • โรงเรียนวัดแสมดำ
 • โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
 • โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์
 • โรงเรียนวัดบัวผัน
 • โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมภ์
 • โรงเรียนวัดบางกระดี่
 • โรงเรียนวัดหัวกระบือ
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหาคร เขต 1
 • โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
 • โรงเรียนทวีธาภิเศก 2
 • โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน