สถิติเรื่องราวร้องทุกข์
 
เดือน จำนวนเรื่องร้องทุกข์ เรื่องร้องทุกข์ที่ดำเนินการเสร็จสิ้น (จำนวน) เรื่องร้องทุกข์ที่ดำเนินการเสร็จสิ้น (%) วันที่ปรับปรุงข้อมูล
มกราคม 2559 124 116 93.55 9/2/59
กุมภาพันธ์ 2559 106 106 100 9/3/59
มีนาคม 2559 207 207 100 12/4/59
เมษายน 2559 171 170 99.42 10/5/59
พฤษภาคม 2559 226 210 92.92 7/6/59
มิถุนายน 2559 174 159 91.38 6/7/59
กรกฎาคม 2559 176 176 100 9/8/59
สิงหาคม 2559 145 145 100 13/9/59
กันยายน 2559 158 158 100 12/10/59
ตุลาคม 2559 177 177 100 11/11/59
พฤศจิกายน 2559 138 103 74.64 7/12/59
ธันวาคม 2559 131 131 100 9/1/60