สถิติเรื่องราวร้องทุกข์
 
เดือน จำนวนเรื่องร้องทุกข์ เรื่องร้องทุกข์ที่ดำเนินการเสร็จสิ้น (จำนวน) เรื่องร้องทุกข์ที่ดำเนินการเสร็จสิ้น (%) วันที่ปรับปรุงข้อมูล
มกราคม 2560 139 139 100 9/2/60
กุมภาพันธ์ 2560 113 113 100 9/3/60
มีนาคม 2560 136 136 100 12/4/60
เมษายน 2560 157 157 100 31/05/60
พฤษภาคม 2560 247 247 100 9/6/60
มิถุนายน 2560 148 148 100  13/7/60
กรกฎาคม 2560 155 155 100 17/08/60
สิงหาคม 2560 153 153 100 18/09/60
กันยายน 2560 136 136 100 03/10/60
ตุลาคม 2560 298 298 100 2/11/60
พฤศจิกายน 2560 171 171 100 5/12/60
ธันวาคม 2560 121 121 100 3/1/61