สำนักงานเขตบางขุนเทียน


 

เลขที่ 164 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

รถประจำทางสายที่ผ่าน
17, 68, 76, 105, 140, 141, 142, 171, 558, 147, 169

โทรศัพท์  0-2415-2425
โทรสาร 0-2416-4291
**ติดต่อศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์บางขุนเทียน 0-2416-0066**
**ติดต่อศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด : BFC 0-2416-5927**

E-mail btk10150@gmail.com 


  

หน่วยงานหมายเลขโทรศัพท์
ผู้อำนวยการเขต0-2415-1694  ต่อ 5801
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 10-2415-1694  ต่อ 5802
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 20-2415-1694  ต่อ 5803
ฝ่ายปกครอง0-2416-0066,  0-2416-0072
ฝ่ายทะเบียน0-2416-5927
ฝ่ายโยธา0-2415-2470
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล0-2415-0157 ต่อ 5817-5818
ฝ่ายรายได้0-2416 0058
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ0-2415-0138
ฝ่ายการศึกษา0-2415-0692, 0-2415-3357
ฝ่ายการคลัง0-2416-7639
ฝ่ายเทศกิจ0-2415-3511
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม0-2416-5406
สัสดีเขตบางขุนเทียน0-2415-6689