ระบบติดตาม (Tracking System)   สถานะการขอใบอนุญาต

คลิกที่นี่ =>  https://eservice.bangkok.go.th

ผู้ยื่นคำขอสามารถติดตามสถานะได้จากเมนู  “ติดตามสถานะ”  ภายในจะแสดงใบคำขอที่ได้มีการยื่นไว้ พร้อมสถานะของใบคำขอนั้น ๆ

คลิก  เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน   แล้วเลือกหัวข้อ  ติดตามสถานะ  เพื่อติดตามสถานะการขออนุญาต


คู่มือการใช้งานระบบ