ข้อบัญญัติงบประมาณของสำนักงานเขตบางกะปิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ข้อบัญญัติงบประมาณของสำนักงานเขตบางกะปิ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ. 2566