เขตบางกะปิ มีพื้นที่ประมาณ 28.523  ตารางกิโลเมตร  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร สภาพภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มมีลำคลองไหลผ่าน ที่ราบค่อนข้างลุ่มมากอยู่บริเวณแขวงคลองจั่น มีแนวเขตติดต่อกับเขตต่าง ๆ
  • ทิศเหนือ          ติดต่อ  เขตบึงกุ่ม
  • ทิศตะวันออก    ติดต่อ  เขตสะพานสูงและเขตบึงกุ่ม
  • ทิศตะวันตก      ติดต่อ  เขตวังทองหลาง  เขตลาดพร้าว  เขตห้วยขวาง   
  • ทิศใต้             ติดต่อ  เขตสวนหลวงและเขตประเวศ